Welkom bij Moderne landbouw !
home

Pulsators nauwkeurig in kaart brengen

De uiergezondheid wordt beïnvloed door meerdere factoren, maar kan worden onderverdeeld in drie algemene categorieën:melkers, koeien en apparatuur. Van deze drie is de apparatuur verreweg het gemakkelijkst te bedienen. Nadat de apparatuur correct functioneert, kunnen melkers hun taken effectiever uitvoeren. Goed functionerende apparatuur stimuleert melkers om hun best te doen, omdat ze gemakkelijk de resultaten van hun werk kunnen waarnemen met comfortabelere koeien, minder mastitis en een hogere productie.


Het belang van het grafisch weergeven van pulsators

Pulsators vormen het hart van melksystemen. Goed werkende pulsators zijn essentieel voor uiergezondheid, koecomfort en productie. Met dat in gedachten hanteren de meeste melkveebedrijven een onderhoudsprogramma voor hun melkapparatuur dat pulsatorgrafieken omvat. Dit wordt meestal maandelijks uitgevoerd door lokale zuivelapparatuurbedrijven. Het grafisch weergeven van pulsators kan worden onderverdeeld in twee essentiële onderdelen:het proces van het correct tekenen van pulsators en de interpretatie van de resultaten van die grafieken.

Ik ken niemand die graag grafieken van pulsators maakt - het is tijdrovend en vervelend. Bij correcte uitvoering bevinden de werkzaamheden zich in een vuile en hectische omgeving. Als gevolg hiervan hebben veel technici snelkoppelingen gebruikt die de nauwkeurigheid van de taak ondermijnen. Het is gebruikelijk dat pulsators in een grafiek worden weergegeven met de klauwen inactief. Nog gebruikelijker in veel moderne stallen is om pulsators in de kelder te zien, op 8 tot 3 meter afstand van de koeien. Nadat ik veel stallen in kaart had gebracht direct na een reguliere apparatuurmonteur, heb ik in sommige gevallen tot 40% van de pulsators geïdentificeerd die defect waren. Dit gebeurt wanneer technici de richtlijnen negeren die zijn gepubliceerd door de National Mastitis Council (NMC), waardoor pulsatorproblemen worden genegeerd of niet worden opgemerkt.

Hoe pulsators goed in kaart te brengen

NMC-richtlijnen, zoals toegelicht in de publicatie "Procedures for Evaluating Vacuum Levels and Air Flow in Milking Systems", werden voor het eerst gepubliceerd in 1996, bijgewerkt in 2004 en opnieuw in 2012. Ze zijn ontwikkeld op basis van de normen van het American National Standards Institute ( ANSI), de American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), evenals de International Organization for Standardization (ISO). De NMC-richtlijnen beschrijven de juiste grafische techniek met twee acceptabele protocollen.

  • Droge test van pulsators  Deze test beschrijft het gebruik van een T-stuk van de juiste maat dat in de korte polsslang wordt gestoken die dicht bij de opblaasschaal is bevestigd. De grafieken worden gemaakt terwijl de pulsators in werking zijn, de voeringen zijn voorzien van gestandaardiseerde tepelbekerpluggen en er wordt vacuüm op de klauw aangebracht.

  • Melktijdpulsatietest  Deze test maakt gebruik van dezelfde mechanische opstelling, maar de grafiek wordt uitgevoerd terwijl de machine is vastgemaakt aan koeien onder volledige melkbelasting.

In beide gevallen is het uitgangspunt om zo goed mogelijk te meten wat er aan het uiteinde van de speen gebeurt. Er zijn geen andere geaccepteerde manieren om pulsators nauwkeurig in kaart te brengen. Elke afwijking van de aanbevolen procedures zal de dagelijkse functie van het pulsatiesysteem niet nauwkeurig meten. Wanneer eigenaren of managers van melkveebedrijven pulsatorgrafieken observeren, moeten ze erop aandringen dat de grafieken worden gemaakt volgens de NMC-richtlijnen.

Sommige nieuwere installaties hebben geautomatiseerde pulsatiebewakingssystemen die elke pulsatiecyclus meten elke keer dat de koe wordt gemolken. Deze systemen meten de pulsatie bij de pulsator en daarom moeten de pulsators periodiek handmatig in een grafiek worden gezet om de door het systeem verzamelde informatie nauwkeurig te evalueren en hoe deze zich verhoudt tot wat de koe ervaart. Daarnaast moet er voldoende aandacht worden besteed aan de alarmparameters, zodat er nauwkeurige meldingen worden gedaan aan het melkveemanagement.

Het regelmatig grafisch weergeven van pulsators zorgt voor een zekere mate van consistentie tussen alle machines in de stal, zoals beschreven in de NMC-publicatie. Daarnaast bevelen die richtlijnen ook enkele minimumniveaus aan voor de B-fase (melken) en D-fase (rusten) van de pulsatiecyclus. Zodra de pulsatorgrafieken zijn voltooid, is de interpretatie van de resultaten vereist.

Resultaten interpreteren

Interpretatie van pulsatorgrafieken moet in twee delen worden verdeeld om twee essentiële vragen te beantwoorden:is het pulsatiesysteem mechanisch in orde en is het pulsatiesysteem biologisch in orde? Dit is wat ik 'verbeterde evaluatie van pulsatorgrafieken' noem, en de richtlijnen die ik heb ontwikkeld verschillen van de richtlijnen die zijn gepubliceerd door NMC of andere standaardorganisaties.

Pulsatorgrafieken retourneren waarden voor elke faseduur, evenals pulsatievacuüm, pulsatorsnelheid en pulsatorverhouding. De faseduren die worden weergegeven in pulsatorgrafieken kunnen worden uitgedrukt als een percentage van de pulsatiecyclus of in milliseconden. Het gebruik van percentages is niet acceptabel voor verbeterde evaluatie, vooral wanneer de pulsatiesnelheid anders is dan 60 cycli per minuut. Daarom is faseduur uitgedrukt in milliseconden de meest geldige maatstaf die wordt gebruikt voor evaluatie.

Aanvaardbare tolerantiegrenzen voor de duur van elke fase kunnen worden berekend als afwijking van het stalgemiddelde per fase. De tolerantiegrenzen voor A-fase, C-fase en D-fase zijn plus of min 10% van het gemiddelde voor alle pulsators. De tolerantiegrens voor de duur van de B-fase is plus of min 5% van het gemiddelde voor alle pulsators.

Nadat de faseduren zijn geanalyseerd, wordt het pulsatorvacuüm geëvalueerd. Tolerantielimieten voor vacuüm zijn plus of min 0,2 inch vacuüm (0,68 kilopascal - kPa) van het gemiddelde voor alle pulsators. Wanneer het pulsatorvacuüm het stalgemiddelde met meer dan 0,2 inch overschrijdt, is dit vaak een weerspiegeling van de systeemvacuümregeling en is het meestal niet gerelateerd aan pulsatorstoringen. Wanneer het pulsatorvacuüm het stalgemiddelde echter met 0,2 inch of meer niet bereikt, wordt dit meestal veroorzaakt door luchtlekken ergens in het pulsatiesysteem.

Pulsators die buiten deze tolerantiegrenzen blijken te vallen, worden gemarkeerd voor onderzoek en reparatie. Als uit pulsatorgrafieken blijkt dat alle pulsators in een stal aan deze tolerantiegrenzen voldoen, spreekt men van een mechanisch in orde zijnd pulsatiesysteem. Er is enige variatie tussen pulsatorsystemen, maar alle systemen zullen aan deze normen voldoen als ze goed worden onderhouden en op de juiste manier worden getekend.

Een pulsatiesysteem kan mechanisch in orde zijn, zoals blijkt uit correct uitgevoerde pulsatorgrafieken, maar pulsatie kan nog steeds schadelijk zijn voor de uiergezondheid en het koecomfort als het niet biologisch in orde is. Dit betekent dat als de melk- en rustfasen niet goed in balans zijn om congestie aan het uiteinde van de speen en oedeem tijdens elke pulsatiecyclus afdoende te verlichten, koeien daaronder kunnen lijden.


Infographic door Corey Lewis.

Het is een onvermijdelijk gevolg van het melken dat de B-fase van de pulsatiecyclus congestie en oedeem (zwelling) van het speeneinde veroorzaakt. Als het speenuiteinde continu vacuüm wordt getrokken zonder verlichting, zwellen het speenuiteinde en het speenkanaal op en stopt de melkstroom. Dit is de reden voor de melkbeker met twee kamers die afwisselend vacuüm en compressie op het speenuiteinde aanbrengt. De compressie- of rustfase van de cyclus is nodig om de zwelling van het speenuiteinde te verlichten, die ontstaat tijdens de vacuümfase van de pulsatiecyclus.

Ik vind dat NMC-richtlijnen weinig hulp bieden bij het bepalen van de vereiste duur van de D-fase in verhouding tot de duur van de B-fase, alleen bepalend dat de D-fase ten minste 150 milliseconden. Om dit probleem aan te pakken, heb ik een grafiek en formule ontwikkeld (Figuur  1 ) die kan worden gebruikt om de vereiste duur van de D-fase te berekenen voor elke B-fase, waardoor congestie aan het speeneinde voldoende wordt verlicht en de melksnelheid, uiergezondheid en koecomfort behouden blijven. Deze formule gaat ervan uit dat er een lineair verband bestaat tussen de duur van de B-fase en de vereiste D-fase. Waarnemingen van 354 grafische datasets van 141 stallen in de afgelopen 10 jaar hebben bevestigd dat deze formule voldoende duur van de D-fase biedt. Gevolgen van een defecte pulsator

Ongebalanceerde pulsatie wordt gedefinieerd als het optreden wanneer zwelling van het speenuiteinde veroorzaakt door de B-fase van de pulsatiecyclus niet volledig wordt verlicht door de D-fase. Als resultaat vindt de volgende cascade van gebeurtenissen plaats. Aangezien elke pulsatiecyclus er niet in slaagt om de zwelling van het speenuiteinde volledig te verlichten, stapelt die zwelling zich op naarmate het melken vordert. Naarmate de zwelling toeneemt, neemt de melkstroom af en kan deze volledig stoppen voordat de koe volledig is uitgemolken. In stallen met ontkoppelaars blijft een aanzienlijke hoeveelheid melk niet geoogst en "loopt de stal uit". Als gevolg hiervan zullen de dag- en lactatieproductie in de loop van de tijd afnemen, en het botervetpercentage kan ook afnemen omdat de meest vette melk aan het einde van het melken wordt geoogst. Wanneer de speenuiteinden meer opzwellen, voorkomt dit dat het speenkanaal sluit aan het einde van het melken, wat een risico vormt voor de uiergezondheid tussen melkbeurten door, en een veel voorkomend symptoom zijn melkdruppels die aan de speenuiteinden hangen nadat de machine is verwijderd. Bovendien neemt het comfort van de koe af naarmate de speenuiteinden tijdens het melken steeds meer opzwellen, wat tot uiting komt in trappen, schoppen en buitensporig trappen. Aftrappen vormen een risico voor de uiergezondheid en verhogen de werkdruk en frustratie van de melker aanzienlijk.

Gelukkig is het relatief eenvoudig om pulsatiefasen te bereiken die biologisch verantwoord zijn, aangezien alle pulsatiecontrollers opties hebben voor het wijzigen van pulsatiesnelheden en -verhoudingen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om de pulsatieparameters op de controller te wijzigen om exact overeen te komen met de resultaten van de formule, verdient het altijd de voorkeur om de snelheid en verhouding in te stellen om een ​​duur van de D-fase te bereiken die gelijk is aan of groter is dan de berekende vereiste. Het is dan nodig om een ​​willekeurige selectie van pulsators opnieuw in kaart te brengen om te bevestigen dat de gewenste resultaten zijn bereikt.

De onderste regel

Pulsatie is een fundamenteel en essentieel onderdeel van melksystemen. Daarom moet het pulsatiesysteem correct worden ontworpen en onderhouden. Pulsators die regelmatig nauwkeurig worden getest, bevestigd dat ze mechanisch in orde zijn en zijn afgesteld om biologisch in orde te zijn, zorgen voor veilig en effectief melken voor elke koe, elke keer dat ze wordt gemolken.


Veeteelt
Moderne landbouw

Moderne landbouw