Welkom bij Moderne landbouw !
home

Overheidscontroles en wetgeving voor de krabvisserij

Vanaf 1 september 2021 , zijn er nieuwe regels en rapportagevereisten voor commerciële visserij in Queensland.

Vind factsheets over de nieuwe regels en rapportagevereisten.

Licentieverlening

Er zijn 430 commerciële vergunningen voor het vangen van blauwe zwemmerkrabben en modderkrabben en ongeveer 200 sleutelkrabvergunningen in Queensland. Minder dan 70 van de 200 sleutelkrabvergunningen hebben quota voor toegang tot de visserij. Commerciële krabvissers houden zich aan de volgende vergunningswetten:

 • De visser moet een commerciële visvergunning hebben.
 • De boot moet een vergunning hebben voor een commerciële vissersboot.
 • De vaarvergunning moet officieel worden goedgekeurd met een visserijsymbool voor de specifieke visserij (d.w.z. C1, C2 en/of C3).
 • Om moersleutelkrabben te vangen in beheerd gebied A, moet een commerciële visser ook een quotum voor moersleutelkrabben hebben.

Voor bestaande visserijen worden geen nieuwe vergunningen of symbolen afgegeven. Om een ​​visserij te betreden, moet u eerst de juiste vergunning en symbool(en) verkrijgen van een bestaande exploitant. Er bestaat een uitzondering voor het C2-visserijsymbool; er wordt echter alleen een nieuw C2-symbool uitgegeven als een visser quotum voor sleutelkrab heeft verkregen van een andere quotumhouder.

Licenties kunnen van persoon op persoon worden overgedragen en visserijsymbolen kunnen van de ene naar de andere vergunning worden overgedragen.

Bewaking en rapportage

Commerciële vissers zijn wettelijk verplicht om informatie over hun visserijactiviteiten te melden in een verplicht dagelijks logboek. Alle krabvissers moeten gegevens aanleveren over de vangst van hun dag, de beviste locatie, het gebruikte vistuig en eventuele interacties met soorten die van belang zijn voor instandhouding. Fisheries Queensland gebruikt deze gegevens om de status van individuele soorten en visserijen in Queensland te beoordelen en te monitoren.

Regelgeving

De volgende wetten zijn van toepassing op de commerciële krabvisserij in Queensland. Raadpleeg de Visserijverordening 2008 voor meer gedetailleerde informatie.

Modkrabvisserij

 • Licentie moet worden gemarkeerd met een C1-visserijsymbool.
 • Neem beperkt tot alleen krabben (maar geen sleutelkrabben).
 • Vrouwtjes moeten terug in het water.
 • Minimale maat 15 cm doorsnee schild (tip tot tip).
 • Geen totale vangstlimiet.
 • Geen individuele vangstlimiet.
 • Maximaal 50 potten, vallen en dilles als het C1-visserijsymbool eenmaal op een vergunning staat. Als het visserijsymbool C1 meer dan één keer op een vergunning staat, maximaal 100 potten, vallen en dilles.

Blauwe zwemkrabvisserij

 • Licentie moet worden gemarkeerd met een C1-visserijsymbool.
 • Neem beperkt tot alleen krabben (maar geen sleutelkrabben).
 • Vrouwtjes moeten terug in het water.
 • Minimale maat 11,5 cm doorsnee schild (inkeping tot inkeping).
 • Geen totale vangstlimiet.
 • Geen individuele vangstlimiet.
 • Maximaal 50 potten, vallen en dilles als het C1-visserijsymbool eenmaal op een vergunning staat. Als het visserijsymbool C1 meer dan één keer op een vergunning staat, maximaal 100 potten, vallen en dilles.

Spannerkrabvisserij

 • Licentie moet worden gemarkeerd met een C2- of C3-visserijsymbool.
 • Beperkt tot alleen spanner crabs.
 • Bevruchte vrouwtjes (d.w.z. vrouwtjes die eieren dragen) moeten terug in het water worden gezet.
 • Minimale maat 10 cm schaallengte.
 • Eens in de twee jaar wordt een totaal toegestane commerciële vangst vastgesteld voor het beheerde gebied A van de moersleutelkrabvisserij.
 • Een individueel overdraagbaar quotum (ITQ) is van toepassing op beheerd gebied A (ITQ kan worden verhandeld tussen moersleutelkrabvissers). Dagelijkse limieten voor inbezitneming zijn ook van toepassing op beheerd gebied B.
 • Potten, vallen en dilletjes beperken
  • beheerd gebied A:45 per keer
  • beheerd gebied B:30 per keer.
 • De dagelijkse limieten voor het in bezit hebben zijn ook van toepassing op beheerd gebied B.

Andere relevante wetgeving

 • Great Barrier Reef Marine Park Act 1975 (Cwlth)
 • Marine Parks Act 2004
 • Visserijwet 1994

()
Visserij
Moderne landbouw

Moderne landbouw